Els Ruiten     Rafaelweg 12    6114BZ Susteren Tel: 046-4497154           Mobiel: 06-44811014
Hondenschool Snuf
Privacyverklaring Hondenschool Snuf verzamelt uitsluitend gegevens van cursisten en personen die zich aangemeld hebben voor een cursus. De gegevens beperken zich tot naam, adres, telefoonnummer en emailadres en gegevens van de hond. De verzamelde gegevens worden niet gedeeld met andere instanties. Gegevens van cursisten blijven 3 jaar bewaard. Cursisten die hun gegevens verwijderd of gewijzigd willen zien kunnen dat aangeven door een email te sturen naar info@hondenschool-snuf.nl. We zullen dan zorgdragen dat deze gegevens binnen 2 werkdagen verwijderd of gewijzigd zijn.
1. BETALING  Door tijdige overmaking, uiterlijk voor aanvang van de 1e les, onder vermelding van uw naam, naam van de hond en het soort cursus op:   Regio Bank IBAN NL53 RBRB0943680263 t.n.v. E.B.J. Ruiten-Cremers 2. ANNULERING (alleen geldig bij cursussen in groepsverband)Annulering van alle cursussen dient schriftelijk te gebeuren met opgaaf van reden. 3. GEMISTE LESSENBij verhindering dient de cursist zich tijdig af te melden, uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les. Deze gemiste les kan niet zonder meer ingehaald worden. 4. VROEGTIJDIGE BEËINDIGING  Wanneer u besluit de cursus tussentijds te beëindigen, wordt daarvoor geen geld geretourneerd. Cursusgeld of cursuslessen zijn niet overdraagbaar. 5. ANNULERING DOOR ZIEKTEIs uw hond ziek of loops neem ruim voor de les contact op met de instructeur. 6. PRIVÉ BEGELEIDINGEN  Privé-begeleidingen dienen vooraf betaald te worden. Annulering van de afspraak minimaal 24 uur van te voren. 7. AFWEZIG ZONDER AFMELDING  Wanneer u 3 keer zonder afmelding afwezig bent, gaan wij ervan uit dat u geen interesse heeft in deelname aan de cursus. 8. ANNULERING CURSUS VANUIT DE HONDENSCHOOL  In geval van ziekte van de instructeur of andere gevallen van overmacht kunnen lessen worden verplaatst. Dit zal meestal in overleg met de cursisten gebeuren. Verplaatsing van lessen geeft de cursist geen recht op restitutie van (een deel van) het cursusgeld. 9.  W.A.-VERZEKERING  De hond moet altijd aangelijnd zijn. De bezitter / eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het gedrag van de hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. De bezitter verklaart dat zijn/haar hond onder zijn/haar WA verzekering valt en draagt elke verantwoording voor zijn/haar hond en de verblijfplaats van de hond. 10. LEEFTIJD DEELNAME CURSUSCursisten dienen minimaal 16 jaar oud te zijn. 11. HONDEN AAN DE LIJN OF IN DE AUTO  U laat, zonder toestemming van de instructeur, uw hond NOOIT op het trainingsveld en/of parkeerplaats los en/of met andere honden spelen. Houd ook voldoende afstand tussen de honden, minimaal 3 meter of meer. Wacht buiten of in de auto of in het tuinhuisje (locatie Susteren) als het lesuur voor je nog bezig is. Voorkom dat de hond in de auto gaat blaffen.   Parkeer als het kan zodanig dat de honden elkaar onderling niet kunnen zien. 12. ENTINGEN/ONTWORMINGUw hond waar u mee naar de cursus, les of workshop komt dient volledig ingeënt te zijn voor zijn leeftijd. Bij een titer bepaling moet duidelijk zijn dat de hond voldoende antistoffen heeft. 13. WANNEER NIET DEELNEMEN AAN BEGELEIDING IN GROEPSVERBAND Wanneer uw hond loops is, hoest, diarree heeft of besmet is met Giardia kunt u met uw hond NIET aan de groepsbegeleidingen deelnemen. Laat het ons even weten. Wel kunt u de lessen volgen zonder hond. 14. UITLATEN EN OPRUIMPLICHT  Laat uw hond, voordat  u naar de training komt, goed uit  buiten het terrein.  Eventuele poepongelukken op het terrein/parkeerplaats  dient u op te ruimen. Poepzakjes zijn eventueel verkrijgbaar bij de instructeurs. 15. BEZOEKERS  Bezoekers zijn na overleg met de instructeur van harte welkom. Respecteer de training van de  medecursisten en hun honden, praat er niet doorheen, dit is storend. 16. INFORMATIE EN ADVIES  Alle door Hondenschool Snuf schriftelijk of mondeling gegeven informatie en adviezen zijn vertrouwelijk en worden enkel aan de cursist verstrekt en mogen niet zonder schriftelijke toestemming aan derden worden verstrekt. 17. ROKEN EN MOBIELE TELEFOONS  Tijdens de lessen wordt NIET gerookt. Op het terrein ruimt u uw peuken op, dit i.v.m. schadelijkheid voor de honden. Tijdens de lessen gelieve de mobiele telefoon uit te schakelen. 18. SCHADE  Eventuele schade aan terrein, inboedel etc. veroorzaakt door cursisten en/of hun honden dienen direct te worden gemeld bij de instructeur. 19. AGRESSIEF GEDRAG  Gebruik van geweld, agressie tegen uw hond, instructeur en/of medecursisten is niet toegestaan. Wanneer dat, ondanks onze begeleiding toch gebeurt, wordt u, zonder teruggave van het cursusgeld, van de les/cursus verwijderd. 20. METHODIEKEN  Hondenschool Snuf werkt uitsluitend volgens een positieve manier van werken. Gebruik een gewone halsband of tuigje voor je hond. Antislipkettingen en prikbanden zijn niet toegestaan. 21. AANSPRAKELIJKHEID  Hondenschool Snuf  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, of vernieling van uw persoonlijke eigendommen.  22. PARKEREN OP EIGEN RISISO  Parkeren op de parkeerplaats of op het terrein in Susteren is op eigen risico. 23. PRIVACY  Cursist gaat akkoord met en geeft toestemming voor het elektronisch opslaan van zijn/haar cliëntgegevens. 24. FILMEN EN FOTO’S MAKEN  Het plaatsen van filmpjes op Internet (FB, Twitter, U-Tube e.d.) is zonder toestemming van de deelnemers/aanwezigen niet toegestaan. 25. PLICHTEN  Hondenschool Snuf verplicht zich de informatie die bij uw lessen hoort op tijd krijgt; en naar beste vermogen te adviseren, daarbij ondersteund door  kennis op kynologisch gebied, opgebouwd door opleiding en bijscholing. Hondenschool Snuf kan geen garantie geven op de uitkomst van de lessen, cursussen en workshops.  Hondenschool Snuf heeft derhalve een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
ALGEMENE VOORWAARDEN HONDENSCHOOL SNUF K.v.K  Handelsregister nr: 67073271
fotoboek algemene voorwaarden in ons hart voorgoed inschrijven contact cursussen wie ben ik lokatie algemeen home